THE JAY / CAROLINE

  • Written and directed by: Michaela Poláková, DoP: Adam Špalek
  • Starring: Johana Raichlová, Sofia Katela, Jáchym Kučera, Tomáš Turek
  • Year: 2018
  • Duration: 03:24
O hledání vlastní svobody. O odvaze překročit pomyslné hranice, které nám zakořeněná pravidla společnosti mnohdy lajnují a které nás posléze limitují ve svobodném rozhodování. O síle nenechat se uvěznit v pohřebišti vlastních bolestných vzpomínek, postavit se minulosti tváří v tvář a vyrovnat se s ní. O odhodlání zpřetrhat vazby, které nás brzdí. O rozhodnutí vyprostit se ze spárů okolních vlivů, které nás svazují. Pohnout se z místa a udělat první krok. Feel good. Be free.

Caroline is about the search for one’s freedom. About the courage to step over the lines drawn by our society; to overcome the rules set up to bound us in our decisions. And about the strength to not wither in the dust of our memories, but to face the past and come to terms with it. To overcome all that’s holding us back and ties us down. To make the first step. To feel good. And be free.