ROZVERNÉ LÉTO / THE SUMMER OF MISCHIEF

  • Written and directed by: Michaela Poláková, DoP: Patrik Rams
  • Starring: Josef Trojan, Kristýna Boková, David Novotný
  • Year: 2017
  • Duration: 28:04
  • http://www.facebook.com/ROZVERNELETO/
Poeticky laděné komorní drama pojednávající o vztahovém trojúhelníku otce, syna a atraktivní Lindy, vyznačující se progresivním rapovým soundtrackem a tématem lásky, která může mít mnoho podob.

A poetically tuned chamber drama about the relationship triangle between father, son, and Linda; characterized by a theme of love that can take many forms.