MÁMA / THE MOM

  • Written and directed by: Michaela Poláková, DoP: Karolína Lukášková
  • Starring: Iveta Jiříčková, Jonáš Zima, Kateřina Pindejová, Dušan Sitek, Vuk Čelebič
  • Year: 2017
  • Duration: 18:52
Podaří se Rozárce a Jonášovi najít za jeden společně strávený den způsob, jak si vzájemně porozumět, ale také odpustit? Nedávná minulost, která i přes útěk do snového světa, v němž se nehostinná realita až příliš věrohodně podobá mýtu o Velké medvědici a temnému osudu superhrdiny Batmana, však stále hrozivě číhá za dveřmi. Will Rozarka and Jonas manage in one day to find a way how to understand and also forgive each other? But the recent history, which despite the escape to the dream world where the hostile reality too closely resembles the myth about the Great Bear and the dark destiny of superhero Batman, still viciously lurks at the door.